Categories
Travel

Dubai – Atlantis And Madinat Jumeirah

For all of you that´s been around for some time knows that the UAE holds a special place in my heart. It was so good to come back and spend a few days with friends and get some work done as well. I´ve also seen that I have many new readers from US, Greece and Germany so a very warm welcome to you all. This time it was Dubai for around 7 productive days. 

För alla er som hängt med ett dag så vet ni redan att UAE har en mycket speciell plats i mitt hjärta. Det var så härligt att åka tillbaka några dagar och att spendera tid med vänner och få lite jobb gjort med. Denna gången var det Dubai som gällde i ca 7 dagar. 

This time I flew with Emirates direct flight, always a pleasure and super easy and smooth flight. 

Denna gången flög jag med Emirates direkt flyg, alltid ett rent nöje och en mycket enkel och snabb flygning.

Touchdown Dubai. Happy and very well rested 🙂 

Touchdown Dubai, glad och mycket utvilad 🙂 

 The hotel view  Utsikten från hotellet
The hotel view Utsikten från hotellet

This time it was such a last minute call to go to Dubai so I decided to stay the first night in a hotel, close to all my morning meetings the next day. I stayed in the JW Marriott Marquis, that is one of my favorite hotels and it´s located in Business bay. The hotel staff is always super friendly and so helpful and I love their positive energy. 

They have all the facilities that I need when traveling including fitness center, pool, 14 different restaurants, amazing service and staff plus it´s just across from the huge Dubai mall where I love to go for shopping or to do my nails. It is also very close to Jumeirah beach. 

Denna gången var det verkligen bestämt sista minuten att åka till Dubai, så jag bestämde mig för att stanna första natten på hotell, nära till alla mina morgon möten nästa dag. Jag bodde på JW Marriott Marquis, ett av mina favorit hotell och det ligger i Business bay. Hotell personalen där är så snälla och hjälpsamma och jag älskar verkligen deras positiva energi. 

Detta hotell har allt jag behöver när jag är ute och reser som inkluderar gym, pool, flera 14 olika restauranger, riktigt bra service samt personal och det är väldigt nära Dubai mall som jag gillar att åka till för shopping och för att göra mina naglar. Det är även väldigt nära till Jumeirah beach. 

Good morning! Ready and super excited for all my meetings. 

God morgon! Redo och super excited inför alla mina möten. 

After a day full of meetings my friends picked me up at the hotel and we went for dinner at the Cheesecake factory, then to their house. They have all those amazing cute little dogs. Say hi to beautiful Bella. 

Efter en dag full av möten så hämtade mina vänner upp mig vid hotellet för att sedan äta middag på Cheesecake factory, sedan åkte vi till deras hus och de har alla dessa fina hundar. Säg hej till vackra Bella. 

After two productive days I moved to my other friend who stays at the Palm. And to Madinat Jumeirah which is one of my favorit places. We had a beautiful lunch and a lot of catching up to do. 

Efter två mycket produktiva dagar åkte jag till en annan vän som bor på Palmen. Och till Madinat Jumeirah som är ett av mina favorit ställen. Vi hade en fin lunch och mycket att ta igen. 

Lunch at The Meat.Co

Lunch på The Meat.Co

After our lunch we walked around in the beautiful souk and I wanted to take some pretty photos. 

Efter vår lunch promenerade vi omkring lite inne på souken och jag ville fota lite. 

Beautiful architecture and lamps in all different colors. 

Vacker arkitektur och lampor i alla dess färger. 

<3 

My friend made me an amazing and healthy dinner, just the way I like it. 

Min vän gjorde en underbar och nyttig middag, precis så som jag gillar det. 

The last day we went to Atlantis and to visit the big aquarium. No matter how many times I come here I am always amazed over how pretty it is and how beautiful all the fishes are. 

Sista dagen åkte vi till Atlantis för att besöka deras fina aquarium. Det spelar ingen roll hur många gånger jag kommer hit jag är alltid lika amazed varje gång över hur vackert det är och hur vackra alla fiskarna är. 

 Beautiful sunset  Vacker solnedgång
Beautiful sunset Vacker solnedgång

It was a few amazing days, and so good to see some of my friends. Next time I am bringing my love with me, and we will be back in Dubai very soon 🙂 

Det var några underbara dagar, och så mysigt att träffa några av mina vänner. Nästa gång följer min älskling med mig, och vi kommer komma tillbaka till Dubai inom en snar framtid 🙂 

X Linda

Follow my blog with BloglovinFollow